Testimonial Yngvild
March 13, 2017

Testimonial Harald

Trappemakeren er vår trappeleverandør til våre husprosjekter. Vi bygger ca 20 hus per år og våre kjøpere er veldig fornøyde med produktene og servicen de får ved tilvalg og oppfølging.

Harald Bruu

Eget Hjem AS